Expositie Heinz Mölders

Expositie Heinz Molders 

Ervaringen uit het dagelijks leven

Tegen  Strijdig  Heden

Expositie van Heinz Mölders

20 februari tot en met 11 april 2014

 

Gestimuleerd in en door allerlei cursussen, privé-lessen, workshops en samenwerking met andere kunstenaars werk ik sinds 1980 met aquarel, acryl en olieverf. In 2001 kwam na een langdurig verblijf in het revalidatiecentrum Daidalos in Driebergen het werken in steen en later hout en metaal erbij. Voor het oppakken van het werken in metaal zijn mijn ervaringen als metaalbewerker en automonteur (meester) in Duitsland zeer belangrijk geweest. Was het aanvankelijk de natuur die mij in mijn kunstuitingen inspireerde zo kwam later in mijn werk steeds meer de nadruk te liggen op wat mij in mijn dagelijks leven bezig hield. Sinds de negentiger jaren werk ik aan de integratie van mijn werk als psycholoog – waarin ik mij o.a. met de ontwikkeling van een specifieke vorm van gespreksgroepen bezig houd (de zogenaamde Multiloog® – bijeenkomsten) met mijn werk als kunstenaar (o.a. in de Kunst – Multiloog®). Tegen deze achtergrond zijn ook de hier in de lunchroom van Da Vinci getoonde schilderijen en prenten te zien.

Het gaat in deze expositie enerzijds om een presentatie van kunstuitingen op zich en anderzijds om visueel een indruk te geven van mijn werkzaamheden waarin ik mij vanuit een dienstverlenend beroep sinds de tachtiger jaren bezig houd met de integratie van sociaal-maatschappelijke en persoonlijke vraagstukken.

In aansluiting hierop wil ik graag met de creatieve huurders/ondernemers van Da Vinci, kunstenaars en bezoekers in gesprek komen. Een goed begin voor een uitwisseling is voor mij de vraag, wat zijn goede voorwaarden om tot creatief handelen te kunnen komen en hoe ziet de link met mijn/met ons leven eruit.

Ik verheug me erop persoonlijk en/of in een speciale Kunst-Multiloog-bijeenkomst op   donderdag 27 maart om 15.30 uur hier in de lunchroom met geïnteresseerden verder van gedachten te kunnen wisselen. Na afloop is er nog gelegenheid voor een drankje.

 

Heinz Mölders, Amsterdam, februari 2014

Meer informatie: heinz.molders@net.hcc.nlwww.inca-pa.nl